Opinie techniczne

dokonywanie opinii technicznej domu przy użyciu projektu budowy

 

Opinia techniczna to ważny dokument, z którego można dowiedzieć się o stanie interesującej budowli i w tej kwestii możecie Państwo liczyć na fachową pomoc firmy Koniecko Development. Wysokie kwalifikacje budowlane pozwalają nam zmierzyć się ze zróżnicowanymi zadaniami, od budowy domów przez prowadzenie nadzoru nad inwestycją po wydanie opinii technicznej o konstrukcji budowlanej.

Dla jakich konstrukcji i przy wykorzystaniu jakich informacji opracowujemy opinie techniczne

Opracowujemy opinie techniczne wszystkich rodzajów budynków i obiektów budowlanych. W szczególności można wymienić:

 • domy jednorodzinne,
 • domy w zabudowie szeregowej,
 • mieszkania w domach wielorodzinnych,
 • obiekty zabytkowe.

Istotna jest dbałość o detale, dlatego wydając taką opinię korzystamy z wszelkiej dostępnej dokumentacji obiektu budowlanego. Oprócz analizy zawartych tam informacji, wykonywane są potrzebne prace, których celem jest ustalenie faktycznego stanu budynku. Badania konstrukcji dokonuje się często metodami bezinwazyjnymi – chcąc sprawdzić stanu elementów znajdujących się w ścianach lub podłogach, można użyć detekcji ultradźwiękowej lub magnetycznej. Źródło wycieku wody możemy znaleźć przy wykorzystaniu na przykład metody nasłuchu elektroakustycznego przy użyciu geofonu. Są to sytuacje, które wskazują na możliwości nowoczesnych rozwiązań stosowanych przy tworzeniu opinii technicznej.


Jakie elementy konstrukcji budowlanej są badane przy wydawaniu opinii technicznej

Analizie podlegają wszystkie części konstrukcji. W zależności od rodzaju obiektu mogą to być:

 • garaże podziemne,
 • piwnice,
 • klatki schodowe,
 • części mieszkalne,
 • poddasza użytkowe i nieużytkowe.

W celu wydania opinii technicznej można zbadać również stan elewacji i dachu oraz wszystkich innych elementów obiektu budowlanego.


W jakich sytuacjach warto wystąpić o opinię techniczną

Przykładem sytuacji, w której warto uzyskać opinię techniczną, jest kupno gotowego domu lub mieszkania. Dzięki takiej analizie dowiedzą się Państwo, czy w budynku jest wilgoć, a także o ewentualnych przeciekach na przykład w garażu lub piwnicy. Ocenimy również stan ocieplenia, izolacji, zbadamy stan instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Oględzinom będzie także podlegał dach, gdyż jest jedną z istotnych części obiektu budowlanego. Dostępna dokumentacja obiektu i nowoczesne techniki budowlane umożliwiają dokładną ocenę stanu budynku. W ten sposób możecie Państwo świadomie podjąć decyzję o kupnie lub rezygnacji z zakupu danego domu lub mieszkania, bez narażania się na straty wynikające z niewykrytych wad obiektu budowlanego.

O opinię techniczną warto również zwrócić się do nas, jeżeli macie Państwo wątpliwości odnośnie prawidłowego funkcjonowania użytkowanego budynku. Do niepożądanych zjawisk, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, należą:

 • rysy i pęknięcia w elementach konstrukcji budynku (stropy i ściany),
 • zawilgocenie i zagrzybienie,
 • przemarzanie.

W niektórych sytuacjach są Państwo zobligowani prawem budowlanym, aby wystąpić o opinię techniczną. Przykładem jest modernizacja budynku lub zmiana celu jego użytkowania.


Zachęcamy do korzystania z usług sprawdzonego wykonawcy opinii technicznych w Białymstoku i okolicach

Na podstawie analizy dokumentacji oraz wykonując prace sprawdzające stan konstrukcji, firma budowlana Koniecko Development wyda obiektywną i dokładną opinię techniczną.

Jeżeli chcą Państwo świadomie kupić dom lub mieszkanie lub ocenić stan użytkowanej nieruchomości, zachęcamy do kontaktu. Koszt opinii technicznej jest związany z rodzajem budynku, celem użytkowania, a także z ilością analiz i prac, które trzeba wykonać. Kwota ta może być mniejszym wydatkiem niż usuwanie ewentualnych ukrytych wad konstrukcji.