Hajnówka – budynek jednorodzinny

  • stan surowy budynku jednorodzinnego w Hajnówce

Aktualnie firma budowlana Adam Koniecko DEVELOPMENT pracuje nad istniejącym już budynkiem w Hajnówce. To realizacja dla prywatnego inwestora. Obejmuje ona przebudowę, nadbudowę i rozbudowę obiektu. Działania dotyczą między innymi wzmocnienia istniejących fundamentów. Dbamy o to, aby prace budowlane oraz dozór BHP nie zakłócały funkcjonowania dwóch sąsiadujących z inwestycją lokali usługowych. Budynek w Hajnówce to idealne połączenie nowoczesnych materiałów i technik budownictwa z tradycyjnym stylem wykończenia.