Nadzory budowlane

W zależności od potrzeb i wymogów naszych klientów, nadzorujemy wszystkie lub wybrane etapy realizacji inwestycji. Chronimy interesy inwestora, prowadzimy dziennik budowy oraz nadzorujemy i odbieramy roboty budowlane pod kątem poprawności technicznej i zgodności z dokumentacją budowlaną. Współpracujemy z wykonawcami w toku realizacji budowy.

Nadzory budowlane prowadzone aktualnie:

  • budynek jednorodzinny w Fastach
  • budynek jednorodzinny w Sobolewie
  • hala garażowa na 5 stanowisk garażowych w Białymstoku
  • budynek jednorodzinny w Białymstoku ul. Plażowa
  • budynek jednorodzinny w Grabówce
  • budynek produkcyjno – magazynowy w Sobolewie